Contact

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.K.v.K Roermond.:  84787279

Rijksweg 52

NL 5941 AE Velden

+31 (0) 6 51363133


Auteursrecht:

Respecteer het auteursrecht op foto's. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als u een foto wilt gebruiken, vertrouw hierbij niet op de mededeling van anderen. Maak altijd duidelijke afspraken over gebruik en vergoeding. Gebruik de foto alleen voor afgesproken doeleinden. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto. Gebruik een foto niet als u niet weet wie de maker is. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf. Let ook op de rechten die anderen op een foto kunnen hebben. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie. 

 

Copyright: respektieren Sie das Urheberrecht an Fotos. Immer um Erlaubnis Fragen an den Fotografen, wenn Sie ein Bild verwenden möchten Vertrauen ist nicht auf die Kommunikation der anderen. Immer machen Sie klare Vereinbarungen nutzen und Kosten. Das Foto nur für die vereinbarten Zwecke zu verwenden. Immer enthalten Sie den Namen des Fotografen auf dem Foto. Verwenden Sie ein Foto, wenn Sie nicht wissen, wer der Hersteller ist. Verschneiden oder Bearbeiten eines Fotos ohne Genehmigung des Fotografen ist nicht erlaubt. Beachten Sie auch die Rechte, die andere auf einem Bild. Geben Sie der Fotograf immer ein Probeexemplar der Publikation.